Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

universe-in-flannel-shirt
11:01
universe-in-flannel-shirt
11:00
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viasarkastyczna sarkastyczna
11:00
7628 1417 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasarkastyczna sarkastyczna
universe-in-flannel-shirt
11:00
7794 b883 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viasarkastyczna sarkastyczna
universe-in-flannel-shirt
10:58
8550 c8ec 390
Reposted fromdelain delain vianiskowo niskowo
universe-in-flannel-shirt
10:57
7672 14d7 390
Reposted fromtfu tfu viacichystuKot cichystuKot
10:57
9663 6a62 390
Reposted fromerial erial viacichystuKot cichystuKot
universe-in-flannel-shirt
10:56
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viatake-care take-care
universe-in-flannel-shirt
10:56
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viatake-care take-care

March 01 2017

universe-in-flannel-shirt
17:32
6630 3ab0 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viafullmoon fullmoon
universe-in-flannel-shirt
17:32

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viafullmoon fullmoon
universe-in-flannel-shirt
17:31
Jeśli właśnie próbujesz zjeść homara, którego nie lubisz, bo wolisz kluski śląskie i ciepły sweter zamiast sukni z gorsetem, to wstań od stołu.  Tu wszystko zależy od Ciebie. 
Reposted fromupinthesky upinthesky vianiskowo niskowo
universe-in-flannel-shirt
17:31
9949 948a 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiskowo niskowo
universe-in-flannel-shirt
17:30
3378 3d2e 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vianiskowo niskowo
universe-in-flannel-shirt
17:29
universe-in-flannel-shirt
17:29
3346 479d
Reposted fromdroID242 droID242 vianiskowo niskowo
universe-in-flannel-shirt
17:29
universe-in-flannel-shirt
17:27
W okienku messengera przyjaźń jest łatwiejsza. „Tęsknię” składa się z siedmiu liter. „Kiedy będziesz?”– 15 znaków ze spacjami. „Nie mogę się doczekać, aż znowu się spotkamy” – 36 liter plus przecinek. Łącznie 15 sekund. Pół minuty, jeśli ktoś używa polskich znaków. Tymczasem słowa to tylko słowa. Jesteś tym co robisz. Nie tym, co mówisz, że robisz. (...) Z fizyki pamiętam tylko jeden wzór. Przebyta droga dzielona przez czas, daje prędkość. Fizyczka nie wspomniała, że może chodzić o prędkość rozpadu znajomości. Kiedy odległość i czas krzyczą razem: sprawdzam, możesz tylko stać i przyglądać się, co zostało.
— pierwiastki.com
universe-in-flannel-shirt
17:26

Reposted fromweightless weightless viagonnabebetter gonnabebetter
universe-in-flannel-shirt
17:26
6932 a367 390
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl