Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

universe-in-flannel-shirt
17:24
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viagonnabebetter gonnabebetter

June 17 2015

universe-in-flannel-shirt
15:19
4109 3d9b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiskowo niskowo
universe-in-flannel-shirt
15:19
#508
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa vianiskowo niskowo
universe-in-flannel-shirt
15:19
8122 8652 390
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vianiskowo niskowo
universe-in-flannel-shirt
15:18

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frominpassing inpassing viatake-care take-care
universe-in-flannel-shirt
15:18
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
Reposted fromwerterowska werterowska viatake-care take-care
universe-in-flannel-shirt
15:18
8961 b9a5 390

April 02 2015

universe-in-flannel-shirt
13:54
End of this soup-story.

April 01 2015

universe-in-flannel-shirt
20:14
1086 f820 390
Reposted fromstrumienpola strumienpola viabiolchem biolchem
20:14
2929 a628 390
Reposted fromtron tron viabiolchem biolchem
20:14
1945 4b4c 390

badnrad:

malformalady:

The translucency of this snail allows you to see as he eats a blade of grass

aw lil buddy

Reposted frommoriantha moriantha viabiolchem biolchem
universe-in-flannel-shirt
20:13
1992 6234 390
Reposted fromeskimos eskimos viabiolchem biolchem
universe-in-flannel-shirt
20:11
Reposted fromthetemple thetemple viachica chica
universe-in-flannel-shirt
20:10
universe-in-flannel-shirt
20:10
4606 b995 390
Reposted fromflamesoflove flamesoflove vianiskowo niskowo
universe-in-flannel-shirt
20:09
4615 4a25 390
universe-in-flannel-shirt
20:09
universe-in-flannel-shirt
20:08
2304 d8be 390
universe-in-flannel-shirt
20:06
universe-in-flannel-shirt
20:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl